2012 m. spalio 8 d., pirmadienis

Knyga (III)

R.Zabarauskas

Užduotys


A. Atverkite naują Word lapą ir, sumažinę jį iki 10 cm x 15 cm, nustatykite 1,5 cm paraštes iš visų keturių kraštų.
B. Tuomet surinkite šias eilutes (nekeiskite šrifto stiliaus):
Įžanga
Kai aš mažas buvau
Kaip gimė ši knyga
Pirmas skyrius
Mano geriausi draugai
Mano geriausios draugės
Antras skyrius
Dalykai, kuriuos aš mėgstu
Įdomios vietos, kuriose teko lankytis
Trečias skyrius
Mano planai ir svajonės
Epilogas
Viskas bus gerai


C. Pakeiskite paryškintų eilučių stilių į Antraštė1, o likusiųjų - į Antraštė2.

D. Po kiekvienos Antraštė2 stiliumi parašytos eilutės įterpkite naują pastraipą, kurioje parašykite po penkis tinkamus sakinius. Šie tekstai turi būti paprasto (Įprastas) stiliaus.

E. Įterpkite lapo skirtuką (Puslapio lūžis) kiekvienos Antraštė1 stiliaus pastraipos pradžioje. Gausite "knygą", kurios skyriai prasidės naujuose puslapiuose.

F. Knygos gale pridėkite tuščią puslapį ir jame automatiškai sudarykite knygos turinį.

G. Kiekviename lape susiraskite po daiktavardį ir pažymėkite juos, įtraukdami į dalykinę rodyklę. Naujame lape, po turinio, automatiškai sudarykite dalykinę rodyklę.

H. Kiekvieną lapą papildykite iliustracija ir pasirūpinkite, kad jos būtų nuosekliai sunumeruotos, pvz.: "pav. 1". Naudokite įvairių tipų grafinius objektus!

I. Pažymėkite pirmojo skyriaus pavadinime žodį "Pirmas“ ir sukurkite žymę (žymelė) "draugai". Tuomet pažymėkite paskutiniojo skyriaus pavadinimo "Epilogas" raidę "E" ir sukurkite žymę "taigi".

J. Naujame lape, po dalykinės rodyklės, sukurkite nuorodas į savo knygos skyrius:
Nuorodos
Įžanga
Pirmas skyrius
Antras skyrius
Trečias skyrius
Epilogas

K. Naujų lapų pavadinimams Turinys, Dalykinė rodyklė ir Nuorodos parinkite stilių Antraštė1.

L. Prieš Įžangą įterpti naują puslapį ir jame sukurti knygos viršelį. Užrašyti Autorių (jūsų vardas ir pavardė), sugalvoti ir naudojant puošybinį tekstą užrašyti knygos pavadinimą bei metus. Viršelio puslapiui pritaikyti puslapio kraštinę ir ją nuspalvinti.


**********************************************************************************

Pagrindinis > Stiliai
CTRL+ENTER                                             //Puslapio lūžis arba naujo lapo įterpimas
Įterpimas > Puslapio lūžis                            //Puslapio lūžis
Įterpimas > Žymelė                                      //Žymelės kūrimas
Įterpimas > Hipersaitas                                //Nuorodos kūrimas
Nuorodos > Turinys > Įterpti turinį             //Turinio sudarymas
Nuorodos > Įterpti antraštę  (pav. arba foto)  //Iliustracijų numeravimas
Nuorodos > Žymėti įrašą                               //Įrašų žymėjimas dalykinei rodyklei
Nuorodos > Įterpti indeksą                             //Dalykinė rodyklė

Laikraštis (III)

V.Šakys
Informacinės technologijos 11-12 kl.

Užduotis:

  1. Laikraščio apimtis - vienas A4 formato puslapis, kuriame kelios skiltys, paveikslai ar nuotraukos, automatinės figūros ar jūsų piešti piešiniai.
  2. Puslapio paraštės: viršutinė 3 cm, likusios - po 2 cm.
  3. Laikraščio pavadinimą įkelti į puslapio antraštę. (Įterpti -> Antraštė -> Regaduoti antraštę). Nepamirškite įrašyti redaktoriaus (t.y.savo) vardo ir pavardės.
  4. Puslapio poraštėje - nubrėžti spalvotą liniją. (Įterpti -> Poraštė -> Regaduoti antraštę).
  5. Tekstą išskaidyti į tris skiltis. Tarp skilčių įterpkite eilutę. Tekstas skiltyse lygiuotas abipuse lygiuote.(Puslapio maketas -> Stulpeliai)

PPT kūrimas (7 kl.)

PPT kūrimas (7 klasė)

1. Sukurti pateiktį iš ne mažiau kaip 11 skaidrių.
2. Titulinėje skaidrėje įrašyti savo darbo pavadinimą, vardą, pavardę, klasę bei mokyklą.
3. Antroje skaidrėje pateikti darbo Turinį (nuorodos tekstui arba paveikslėliams). (Įterpimas -> Hipersaitas -> Vieta šiame dokumente)
4. Nuo trečios iki 10 skaidrės dėstoma jūsų tema.
5. Skaidrėms parinkite tinkamą maketą. (Pagrindinis -> Maketas).
6. Tekstas skaidrėse turi būti vienodo šrifto ir dydžio, išskyrus titulinę skaidrę.
7. Skaidrėms sukurkite savo foną (Dešinysis pelės klavišas ant skaidrės -> Formatuoti foną... ->Užpildymas).
8. Skaidrėse pateikti iliustracijas.
9. Sukurti veiksmų mygtukus nuo 3 iki 11 skaidrės, su nuoroda į turinį.
10. Jei reikia pritaikyti objektams animaciją.
11. Vienuoliktoje skaidrėje pateikti informacijos šaltinius (teksto ir paveikslėlių).

PASTABA: Skaidrėse turi būti nedaug teksto (2-3 sakiniai ar ženklintas sąrašiukas pagrindinių minčių). Pranešėjas apie pateiktą medžiagą plačiau kalba žodžiu, gali turėti pasirašytą Word dokumentą.
Jokiu būdu negalima nuskaityti teksto parašyto skaidrėje!

Laikraštis (8 kl.)

Reikalavimai darbui:

1. Šablonas turi turėti du lapus. Lapą įterpti su CTRL+ENTER.

3. Dydis A4. Puslapio maketas>Lapo dydis – A4

4. Paraštės. Puslapio maketas>Paraštės>Pasirinktinės paraštės...: viršuje – 3 cm, apačioje, kairėje, dešinėje – 1 cm; Puslapio maketas>Paraštės>Maketas nustatyti skirtingi pirmame puslapyje

5. Pirmo lapo antraštėje (ieškokite kortelėjeĮterpimas>Antraštė) pasinaudojus WordArt programa užrašyti laikraščio pavadinimą (sugalvoti savo pavadinimą).

6. Antroje eilutėje automatiškai įterpti datą (ieškokite kortelėje Įterpimas).

7. Trečioje eilutėje parašyti Nr. (skaičiaus nerašyti)
8. Laikraščio pavadinimas, data ir numeris centruoti

9. Antraštės apačioje nubrėžti liniją (pakeisti linijos stilių ir spalvą) Įterpimas > Figūros > Linija.

10. Viską pažymėti (CTRL+A) ir nuspalvinti antraštės foną (Puslapio maketas> Puslapio kraštinės -> Spalvinimas).

11. Antro lapo antraštėje kairėje pusėje užrašyti tą patį laikraščio pavadinimą 12 pt dydžiu.

12. Dešinėje pusėje įrašyti Nr. (be skaičiaus)

13. Nubrėžti tokią pat liniją, kaip ir pirmajame lape.

14. Nuspalvinti antraštės foną.

15. Pirmo lapo poraštėje Įterpimas>Poraštė kairėje pusėje užrašyti „Redaktorius Vardas pavardė“ (nurodant savo vardą pavardę).

16. Poraštėse nubrėžti tokią pat liniją kaip ir antraštėje.

Maketo kūrimas.

17. Sukurti teksto dėžutes. (Įterpimas -> Teksto laukas -> piešti teksto lauką)

18. Teksto dėžutės, bent 2, turi būti tarpusavyje susietos.  (Pažymėti teksto lauko kraštinę, tada pasirinkti Formatavime -> Kurti saitą ir tada paspausti ant kito teksto lauko)

Uždaryti sukurtą failą.
Šablono pvz.


Laikraščio pildymas informacija

Sukurti laikraščio šabloną ir išsaugoti pavadinimu ant darbalaukio: Failas>Įrašyti kaip...>Pavardenis_3a_laikr.dot (nurodant savo pavardę ir klasę). Failo tipas > Dokumento šablonas.

Atidaryti sukurtą šabloną ir sukurti 2 laikraščio numerius (Nr.1 ir Nr.2).


19. Tekstas.

20. teksto šriftas ir dydis (12 pt) laikraštyje turi būti vienodas.

21. tekstas lygiuotas abipuse lygiuote visame laikraštyje.

22. tekstas gali būti kopijuojamas iš interneto.

23. Iliustracijos.

24. laikraštyje turi būti bent dvi iliustracijos (po vieną kiekviename lape)

25. iliustracija turi būti nedidelė, kad užimtų ne daugiau kaip 1/8 puslapio.

26. Darbo vertinimas.

26.1. Darbas vertinamas dviem pažymiais.

26.1.1. pirmasis pažymys – šablono sudarymas.

26.1.2. antrasis pažymys – laikraščių sudarymas pasinaudojant šablonu.