2016 m. sausio 18 d., pirmadienis

Sąlyginė funkcija IF


Loginiai operatoriai

==   tikrinama ar kintamieji lygus
!= tikrinama ar kintamieji nelygūs
<   tikrinama ar pirmas kintamasis mažesnis už antrą
>   tikrinama ar pirmas kintamasis didesnis už antrą
<= tikrinama ar pirmas kintamasis mažesnis už antrą arba lygus jam
>=    tikrinama ar pirmas kintamasis didesnis už antrą arba lygus jam
||   tikrinama ar bent vienas iš kintamųjų tinka pagal sąlygą (loginis ARBA)
&& tikrinama ar visi kintamieji tinka pagal sąlygą (loginis IR)
******************************************************
Sąlyginė funkcija IF

if (Sąlyga)

Sakinys1;
else
Sakinys2;
Pvz.:

a = 7;
if (a > 4)
      b = a + 3;
else
      b = a – 3;

******************************************************
Sąlygos sakinys ir sakinių grupė

if (Sąlyga)

{
Pirma sakinių grupė
}
else
{
Antra sakinių grupė
}


PVZ.:

x = 5;
if (x <= 8)
{
x = x + 3;
y = x + 5;
}
else
y = x – 3;

******************************************************
Užduotis 1:
Duoti du teigiami sveikieji skaičiai a ir b. Nustatykite kuris skaičius didesnis.

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    int a,b;
    cout << "Iveskite skaičių a "; cin >> a;                 //Įvedame skaičių a
    cout << "Iveskite skaičiu b"; cin >> b;                 // Įvedame skaičių b
    if (a > b)                                                                    //Tikriname, kuris skaičius didesnis
          cout << "Skaičius a yra didesnis" << endl;    // atsakymas, jei sąlyga teisinga
    else
          cout << "Skaicius b yra didenis" << endl;     //atsakymas, kai sąlyga neteisinga
     return 0;
}
******************************************************
Užduotis 2:
Reikia rasti kvadratinės lygties  ax² + bx + c = 0 sprendinius; čia a, b ir c sveikieji skaičiai, nelygūs nuliui.

 


2016 m. sausio 13 d., trečiadienis

Matematikos pamoka „Kreivinių trapecijų plotų skaičiavimas“

Matematikos pamoka „Kreivinių trapecijų plotų skaičiavimas“

          1. Planšetėje atverkite Google diską (Google drive).

          2. Diske rasite aplanką „Matematikos pamoka IV kl. A kursas“. Jį atverkite.

          3. Susiraskite dokumentą pavadintą Jūsų vardu ir pavarde.

          4. Užpildykite nurodytą informaciją. (užduočių pasirinkimas žemiau).

          5. Naudodamiesi programėle desmos
                                                   (arba https://www.desmos.com/calculator) nubraižykite pateiktų užduotyse funkcijų grafikus, kurie riboja kreivinių trapecijų plotus.


         6.  Padarykite brėžinių kopijas. Tai galite padaryti 2 būdais:
  • Paspausdami įjungimo/išjungimo bei pagrindinio meniu mygtukus kartu;
  • Perbraukdami ranka per ekraną.
         7. Nurodę atliekamos užduoties numerį, įterpkite savo padarytų brėžinių nuotraukas į „Mokinio lapą - 1“. (Nuotraukos kaupiamos „Galerijoje“).
       
        8. Pateiktame „Mokinio lape - 2“ (popieriniame variante) atlikite visus skaičiavimus.

        9. Užpildę „Mokinio lapą - 1“ jį pabendrinkite

      Užduotis pasirinkite čia: