2016 m. vasario 9 d., antradienis

Ciklas While. Struktūra.

Veiksmų kartojimas daug kartų vadinamas ciklu.
Ciklo sakinį sudaro antraštė, prasidedanti žodžiu while, po to skliausteliuose rašoma sąlyga ir po jos einantis sakinys, kuris kartojamas tol, kol tenkinama antraštėje nurodyta sąlyga.
Ciklo užrašymas:


While (sąlyga)
       Kartojimo sakinys;

ARBA

While (sąlyga)
{
     Kartojimo sakinys1;
     Kartojimo sakinys2;
     Kartojimo sakinys3;
}

Kaip atliekamas ciklas? Pirmiausia tikrinama sąlyga. Jeigu ji netenkinama, tai ciklo sakinys neatliekamas nė karto. Jeigu sąlyga tenkinam, tai atliekamas sakinys einantis po sąlygos ir vėl grįžtama prie sąlygos tikrinimo. Veiksmai kartojami tol, kol tenkinam sąlyga. Kai sąlyga netenkinama, ciklas baigiamas ir vykdomas po ciklo einantis sakinys.


Kiek kartų atliekamas ciklas?
while (x <= y)
{
y = y - 3;
x = x + 3;
}

Ciklas While. Užduotys savarankiškam darbui

1. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų natūraliojo duotojo skaičiaus a (neturinčio nulinių skaitmenų) skaitmenų sandaugą sand.

2. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų natūraliojo duotojo skaičiaus a skaitmenų sumą s.
Pasitikrinkite. Jei a = 65421, tai jo skaitmenų suma s = 18.

3. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų natūraliojo duotojo skaičiaus a skaitmenų kiekį kiek.
Pasitikrinkite. Jei a = 611221, tai kiek = 6.

4. Martynas labai mėgsta saldainius. Mamos slėptuvėje jis rado m saldainių. Pirmą dieną jis suvalgė 1 saldainį, antrąją - 2, trečiąją - 3. Kiekvieną kitą dieną jis suvalgydavo vienu saldainiu daugiau negu prieš tai buvusią dieną. Per kelias dienas d Martynas suvalgys visus saldainius? Paskutinei dienai gali likti mažiau saldainių.
Pasitikrinkite, kai m = 11, turite gauti d = 5.

5. Parašykite programą, kuri rastų duoto skaičiaus a nenulinių skaitmenų sandaugą.
Pasitikrinkite. Jei a=60203, tai turi būti išvesta: skaičiaus 60203 nenulinių skaitmenų sandauga yra 36.
________________________
PASTABA:
Prieš ciklą skaičiuojant sumą ir kiekį, jų pradinės reikšmės lygios 0,t.y.:
suma = 0;
kiekis = 0;

Skaičiuojant sandaugą, pradinė reikšmė lygi 1:
sand = 1;

Cikle atliekant skaičiavimus:
suma = suma + n;       arba    suma +=n;
kiekis = kiekis +1;      arba    kiek++;
sand = sand * n;    
________________________
1. pratimo sprendimas:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a, sand, p;
    cout << "Įveskite skaičių a"; cin >> a;
    sand = 1;
    while (a > 0)
      {
          p = a % 10; //atskiriamas paskutinis skaitmuo
          sand = sand * p; //sand *= p
          a = a/10; //sumažinamas skaičiaus skaitmenų kiekis
      }
    cout << "Skaičiaus skaitmenų sandauga = " << sand;
    return 0;

}

2016 m. vasario 7 d., sekmadienis

III B kurso IT užduotysIš vadovėlio "Pasaulis kompiuteryje" skaičiuoklės užduotys:
II pusmetis:

1 Pažymys:
9 psl. 3 užduotis;
11 psl. - 1, 2, 3 užduotys;
15 psl. grafikas;
17 psl. - 4 užduotis "Viešbutis";
19 psl. 6 pratimo a arba b eilutę;
20 psl. 7, 8 užduotys.

2 pažymys:
"Suma ir kiekis"
25 psl. - 2 užduotis;
"Truputis logika"
28 psl. - 1 užduotis.


3 pažymys:
"Duomenis rikiuojame ir sijojame" 
34-35 psl. - 1, 3 užduotys;
"Apvaliname skaičius"
42 psl. - 1, 2 užduotys.

4 pažymys:
"Sudėtingesni sąlyginės funkcijos taikymo atvejai"
45-48 psl. : Lyginiai PC Nr.: 1.a, d, f, 2.
                   Nelyginiai PC Nr.: 1.b, c, e, 2.
"Trigonometrinių funkcijų grafikai"
53-56 psl. - 2, 4, 5 užduotys.

5 pažymys:
"Kuriame vaizdingas diagramas"
62-65 psl. - 1, 2, 3, 4, 6, 7 užduotys.

NEREIKIA! 6 pažymys:
"Skaičiuojame laiką"
69-73 psl. - 1, 6, 9 užduotys

NEREIKIA! 7 pažymys:
Pateiktys
R.Zabarausko pratybos. 9 psl. užduotis. Medžiaga pateikties rengimui knygoje "Pasaulis kompiuteryje II dalis" 102-115 psl.

Atlikti namuose 8 pažymys:
Pristatymas naudojantis prezi.com: http://tinyurl.com/jopkzhz 

9 pažymys:


10 pažymys:
Teorija:  (http://gabija.simnet.lt/it/pk/home.html)
V skyrius "Saugus ir teisėtas naudojimasis informacija bei e. paslaugomis"
116-164 psl. perskaityti ir pasiruošti teorijos testui.