2016 m. kovo 29 d., antradienis

Planimetrijos uždaviniai su sprendimais

https://issuu.com/norbertasairo/docs/geogebra_knyga 

C++ programavimo pamokos (video): Duomenų tipai ir kintamieji

Duomenų tipai ir kintamiejiC++ programavimo pamokos (video): Ciklas FOR

Ciklas FORC++ programavimo pamokos (video): Ciklas While

Ciklas „while"


C++ programavimo pamokos (video): If sakinys ir sąlyginiai operatoriai

If sakinys ir sąlyginiai operatoriai


C++ programavimo pamokos (video): Kintamųjų reikšmių perrašymas

Kintamųjų reikšmių perrašymas
C++ programavimo pamokos (video): Aritmetiniai veiksmai, operatoriaiAritmetiniai veiksmai, operatoriai
2016 m. kovo 15 d., antradienis

For ciklas. Savarankiško darbo užduotys


1. Architektas suprojektavo salę, kurioje bus n eilių. Pirmoje eilėje stovės k kėdžių, o kiekvienoje kitoje eilė­je – 2 kėdėmis daugiau, negu prieš tai buvusioje. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso kėdžių (s) reikia užsakyti, kad architekto sumanymas būtų įgyvendintas.

Pasitikrinkite. Kai n = 3, o k = 8, turi būti spausdinama: s = 30 kėdžių.

2. Šachmatų išradėjas iš valdovo paprašė tokio atlygio: ant pirmo šachmatų lentos langelio padėti vieną grūdą,ant antrojo – du, ant trečiojo – keturis ir t. t., vis dvigubinant, kol pasibaigs langeliai. Valdovas tik nusijuokė ir paliepė atseikėti grūdų. Kiek grūdų gaus šachmatų išradėjas? Šachmatų lentoje yra 64 langeliai. Parašykite programą šiam uždaviniui spręsti. Rezultato reikšmei atmintyje laikyti panaudokite double duomenų tipą.

Pasitikrinkite. Ekrane turi būti spausdinama: Šachmatų išradėjas gaus 18446744073709551616 grūdų.
-------------------------
PAVYZDYS:
Elektros grandinę sudaro n lygiaigrečiai sujungtų laidininkų, kurių varžos r1, r2, ..., rn omų.Parašykite programą, kuri apskaičiuotų grandinės varžą r.

Pasitikrinkite: Kai n = 4, o r1 = 2, r2 = 4, r3 = 1, r4 = 4, turi būti spausdinama: Elektros grandinės varža r = 11,5.


#include <iostream>
#include <iomanip>


using namespace std;


int main()
{
   int i;   //žinomo kartojimų skaičiaus ciklo kintamasis
   int n;   // laidininkų skaičius
   double r;   //elektros grandinės varža
   double rlaid; //laidininko varža
    cout << "Kiek laidininkų yra elektros grandinėje? "; cin >> n;
    r = 0;
    for (i = 1; i <= n; i++){
     cout << "Įveskite laidininko varžą "; cin >> rlaid;
     r = r + rlaid;
    }
   cout << "Elektros grandinės varža: " << setw(6) << fixed << setprecision(2) << r << endl;
   return 0;
   

}