2016 m. balandžio 24 d., sekmadienis

Integruota rusų k. ir IT pamoka „Sveika mityba"


„Sveika mityba"

Mokymosi uždavinys(-iai):

1.Naudodamiesi pateiktais klausimais rusų k., žodynėliu bei savo patirtim, atlikti apklausą apie mitybą.
2. Naudodamiesi skaičiuokle sudaryti duomenų lentelę, nubraižyti diagramą bei dauguma mokinių turėtų ją suformatuoti pagal pateiktus reikalavimus.
3. Naudodamiesi išmokta rusų k. leksika, diagramą pakomentuoti.

 

Pamokos eiga:

1. Pakartoti rusų kalbos žodžius. Atlikti mankštelę.

2. Atsakykite į mokytojų pateiktą apklausą: (http://goo.gl/forms/bAzKl4eZm0)

3. Atsisiųsti savo skaičiuoklės darbo knygą (kartu su žodynėliu).

4. Užpildykite pateiktą lentelę nagrinėdami ir suskaičiuodami atliktos apklausos rezultatus (Apklausos rezultatų failas  http://tinyurl.com/hoybfaf).

5. Tuomet pasirinkite vieną iš IT užduoties variantų ir atlikite jį:

IT užduotis (2 balams):


1. Savo turimoje skaičiuoklėje (atsisiųsti iš savo pašto). Skaičiuoklėje sukurkite naują lapą.
2. Sukurkite duomenų lentelę pasinaudodami apklausa. Pasirinkite Jums skirto klausimo rezultatus.
3. Nubraižykite išskaidytą skritulinę diagramą 3-D erdvėje.
4. Turi būti užrašytas diagramos pavadinimas - rusų kalba pateiktas klausimas.
5. Didžiausios diagramos srities užpildas turi atitikti Jūsų klausimo temą, t.y. turi būti pritaikytas paveikslėlio užpildas, pvz.: daržovės, jei klausimas susijęs su daržovėmis.
6. Diagramoje turi būti pateiktos duomenų etiketės, kuriose turi būti užrašytas atsakymo variantas bei rezultatas procentais.
7. Atliktą darbą atsiųsti mokytojai it.atsiskaitymai@gmail.com.

IT užduotis (3 balams):
1. Savo turimoje skaičiuoklėje (atsisiųsti iš savo pašto). Skaičiuoklėje sukurkite naują lapą.
2. Sukurkite duomenų lentelę pasinaudodami apklausa. Pasirinkite Jums skirto klausimo rezultatus.
3. Nubraižykite skritulinę diagramą.
4. Turi būti užrašytas diagramos pavadinimas - rusų kalba pateiktas klausimas.
5. Didžiausios diagramos srities užpildas turi atitikti Jūsų klausimo temą, t.y. Turi būti pritaikytas paveikslėlio užpildas. Likusios diagramos sritys nuspalvintos pritaikant užpildo raštus.
6. Diagramoje turi būti pateiktos duomenų etiketės, kuriose turi būti užrašytas atsakymo variantas bei rezultatas procentais.
7. Padarykite diagramos kopiją ir pakeiskite diagramos tipą į 3-D kūginę diagramą.
8. Kūginėje diagramoje panaikinkite tinklelį, duomenų etiketėse turi būti užrašytas atsakiusiųjų skaičius.
9. Atliktą darbą atsiųsti mokytojai it.atsiskaitymai@gmail.com.


6. Pakomentuoti savo diagramą.