2016 m. gegužės 3 d., antradienis

Duomenų rikiavimas ir atranka


Užduotis:
1.   Surinkti duomenis apie 28 Europos sąjungos šalis: plotas ir gyventojų skaičius, ir juos surašyti į skaičiuoklės darbo knygos lentelę:
Eil. Nr.
Šalis
Gyventojų skaičius
Plotas (tūkstančiais km²)
12
Naudokite http://europa.eu/ , pasirinkite lietuvių kalbą.
Meniu  rinkitės Apie ES ->Faktai ir skaičiai -> Gyvenimas ES
Atsidarys diagramos langas, o šalia jų atskiroje kortelėje Lentelė, kurioje rasite visus skaičius.
       2.  Surinkę duomenis, padarykite turimos lentelės 2 kopijas į kitus du lapus. Juos pavadinkite Gyventojai ir Plotas.
       3.  Gyventojų lape duomenis surikiuokite pagal gyventojų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio).
       4. Ploto lape pritaikykite atrankos kriterijų (filtravimą).  Lentelėje turi būti rodomos tos šalys, kurių plotas yra didesnis nei 50.
       5.  Atliktą darbą atsiųsti mokytojai el. paštu it.atsiskaitymai@gmail.com.