2012 m. spalio 8 d., pirmadienis

Knyga (III)

R.Zabarauskas

Užduotys


A. Atverkite naują Word lapą ir, sumažinę jį iki 10 cm x 15 cm, nustatykite 1,5 cm paraštes iš visų keturių kraštų.
B. Tuomet surinkite šias eilutes (nekeiskite šrifto stiliaus):
Įžanga
Kai aš mažas buvau
Kaip gimė ši knyga
Pirmas skyrius
Mano geriausi draugai
Mano geriausios draugės
Antras skyrius
Dalykai, kuriuos aš mėgstu
Įdomios vietos, kuriose teko lankytis
Trečias skyrius
Mano planai ir svajonės
Epilogas
Viskas bus gerai


C. Pakeiskite paryškintų eilučių stilių į Antraštė1, o likusiųjų - į Antraštė2.

D. Po kiekvienos Antraštė2 stiliumi parašytos eilutės įterpkite naują pastraipą, kurioje parašykite po penkis tinkamus sakinius. Šie tekstai turi būti paprasto (Įprastas) stiliaus.

E. Įterpkite lapo skirtuką (Puslapio lūžis) kiekvienos Antraštė1 stiliaus pastraipos pradžioje. Gausite "knygą", kurios skyriai prasidės naujuose puslapiuose.

F. Knygos gale pridėkite tuščią puslapį ir jame automatiškai sudarykite knygos turinį.

G. Kiekviename lape susiraskite po daiktavardį ir pažymėkite juos, įtraukdami į dalykinę rodyklę. Naujame lape, po turinio, automatiškai sudarykite dalykinę rodyklę.

H. Kiekvieną lapą papildykite iliustracija ir pasirūpinkite, kad jos būtų nuosekliai sunumeruotos, pvz.: "pav. 1". Naudokite įvairių tipų grafinius objektus!

I. Pažymėkite pirmojo skyriaus pavadinime žodį "Pirmas“ ir sukurkite žymę (žymelė) "draugai". Tuomet pažymėkite paskutiniojo skyriaus pavadinimo "Epilogas" raidę "E" ir sukurkite žymę "taigi".

J. Naujame lape, po dalykinės rodyklės, sukurkite nuorodas į savo knygos skyrius:
Nuorodos
Įžanga
Pirmas skyrius
Antras skyrius
Trečias skyrius
Epilogas

K. Naujų lapų pavadinimams Turinys, Dalykinė rodyklė ir Nuorodos parinkite stilių Antraštė1.

L. Prieš Įžangą įterpti naują puslapį ir jame sukurti knygos viršelį. Užrašyti Autorių (jūsų vardas ir pavardė), sugalvoti ir naudojant puošybinį tekstą užrašyti knygos pavadinimą bei metus. Viršelio puslapiui pritaikyti puslapio kraštinę ir ją nuspalvinti.


**********************************************************************************

Pagrindinis > Stiliai
CTRL+ENTER                                             //Puslapio lūžis arba naujo lapo įterpimas
Įterpimas > Puslapio lūžis                            //Puslapio lūžis
Įterpimas > Žymelė                                      //Žymelės kūrimas
Įterpimas > Hipersaitas                                //Nuorodos kūrimas
Nuorodos > Turinys > Įterpti turinį             //Turinio sudarymas
Nuorodos > Įterpti antraštę  (pav. arba foto)  //Iliustracijų numeravimas
Nuorodos > Žymėti įrašą                               //Įrašų žymėjimas dalykinei rodyklei
Nuorodos > Įterpti indeksą                             //Dalykinė rodyklė