2012 m. spalio 8 d., pirmadienis

Laikraštis (8 kl.)

Reikalavimai darbui:

1. Šablonas turi turėti du lapus. Lapą įterpti su CTRL+ENTER.

3. Dydis A4. Puslapio maketas>Lapo dydis – A4

4. Paraštės. Puslapio maketas>Paraštės>Pasirinktinės paraštės...: viršuje – 3 cm, apačioje, kairėje, dešinėje – 1 cm; Puslapio maketas>Paraštės>Maketas nustatyti skirtingi pirmame puslapyje

5. Pirmo lapo antraštėje (ieškokite kortelėjeĮterpimas>Antraštė) pasinaudojus WordArt programa užrašyti laikraščio pavadinimą (sugalvoti savo pavadinimą).

6. Antroje eilutėje automatiškai įterpti datą (ieškokite kortelėje Įterpimas).

7. Trečioje eilutėje parašyti Nr. (skaičiaus nerašyti)
8. Laikraščio pavadinimas, data ir numeris centruoti

9. Antraštės apačioje nubrėžti liniją (pakeisti linijos stilių ir spalvą) Įterpimas > Figūros > Linija.

10. Viską pažymėti (CTRL+A) ir nuspalvinti antraštės foną (Puslapio maketas> Puslapio kraštinės -> Spalvinimas).

11. Antro lapo antraštėje kairėje pusėje užrašyti tą patį laikraščio pavadinimą 12 pt dydžiu.

12. Dešinėje pusėje įrašyti Nr. (be skaičiaus)

13. Nubrėžti tokią pat liniją, kaip ir pirmajame lape.

14. Nuspalvinti antraštės foną.

15. Pirmo lapo poraštėje Įterpimas>Poraštė kairėje pusėje užrašyti „Redaktorius Vardas pavardė“ (nurodant savo vardą pavardę).

16. Poraštėse nubrėžti tokią pat liniją kaip ir antraštėje.

Maketo kūrimas.

17. Sukurti teksto dėžutes. (Įterpimas -> Teksto laukas -> piešti teksto lauką)

18. Teksto dėžutės, bent 2, turi būti tarpusavyje susietos.  (Pažymėti teksto lauko kraštinę, tada pasirinkti Formatavime -> Kurti saitą ir tada paspausti ant kito teksto lauko)

Uždaryti sukurtą failą.
Šablono pvz.


Laikraščio pildymas informacija

Sukurti laikraščio šabloną ir išsaugoti pavadinimu ant darbalaukio: Failas>Įrašyti kaip...>Pavardenis_3a_laikr.dot (nurodant savo pavardę ir klasę). Failo tipas > Dokumento šablonas.

Atidaryti sukurtą šabloną ir sukurti 2 laikraščio numerius (Nr.1 ir Nr.2).


19. Tekstas.

20. teksto šriftas ir dydis (12 pt) laikraštyje turi būti vienodas.

21. tekstas lygiuotas abipuse lygiuote visame laikraštyje.

22. tekstas gali būti kopijuojamas iš interneto.

23. Iliustracijos.

24. laikraštyje turi būti bent dvi iliustracijos (po vieną kiekviename lape)

25. iliustracija turi būti nedidelė, kad užimtų ne daugiau kaip 1/8 puslapio.

26. Darbo vertinimas.

26.1. Darbas vertinamas dviem pažymiais.

26.1.1. pirmasis pažymys – šablono sudarymas.

26.1.2. antrasis pažymys – laikraščių sudarymas pasinaudojant šablonu.